- (Wolfgang SCHUESSEL) (OeVP) ( 4 2000 .); - -- (Susanne RIESS-PASSER) (FPOe) ( 4 2000 .);
 - ( ) ( 29 1999 .);
 (Marc FORNE Molne) ( 21 1994 .);
 - (Vladimir YERMOSHIN) ( 18 2000 .); - (Andrey KOBYAKOV) ( 13 2000 .); - (Mikhail DEMCHUK) ( 14 2000 .), (Mikhail KHORSTOV) ( 27 2000 .), (Valeriy KOKO-REV) ( 23 1994 .), (GennadiyNOVITSKIY)(c 11 1997 .), (Leonid KOZIK) ( 4 1997 .), (Aleksandr POPKOV) ( 10 1998 .);
 - - (Guy VERHOFSTADT) ( 13 1999 .);
 (-) (Ivan KOSTOV)(c 19 1997 .); - (Petur ZHOTEV) ( 21 1999 .);
   (Zlatko LAGUMDZIJA) ( 18 2001 .);
    - (Ljubco GEORGIEVSKI) ( 30 1998 .);
 (Angelo SODA-NO) ( 2 1990 .);
 - () (Anthony . L. (Tony) BLAIR) ( 2 1997 .);
 - (Viktor ORBAN) ( 6 1998 .);
 (Gerhard SCHROEDER) ( 27 1998 .);
(John FOLEY) ( 2000 .), (De Vic G. CAREY) ( - );
 (Peter CARUANA) ( 17 1996 .);
 - (KonstandinosSIMITIS) ( 19 1996 .);© 2008 - 2018

"mir-geo.ru"